Tryk

 

Kontakt 

E-Mail: support@frejashop.dk

Bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan finde vores e-mailadresse i ovenstående aftryk.

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.